Қорды қайта құру және тарату тәртібі

By | 20.01.2022

8.1.1. Қорды қайта ұйымдастыру төмендегілерді ескере отырып бірігу, қосылу, бөліну, бөліну немесе трансформациялау жолымен жүзеге асырылады: – Қордың бірігуі, қосылуы немесе трансформациялануы кезінде оның құқықтары мен міндеттері жаңа заңды тұлғаларға ауысу актісіне сәйкес ауысады;

– Қор бөлінген кезде оның барлық құқықтары мен міндеттері бөліну балансына сәйкес жаңадан құрылған заңды тұлғаларға беріледі.

8.1.2. Қорды тарату Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жалпы жиналыстың, соттың немесе басқа уәкілетті органдардың шешімімен жүзеге асырылады.

8.1.3. Қорды таратуды жалпы жиналыс тағайындаған тарату комиссиясы немесе Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес сот жүзеге асырады.

8.1.4. Сот шешімі бойынша Қоғамдық қор келесі жағдайларда таратылуы мүмкін:

1) егер Қордың мүлкі оның мақсаттарын жүзеге асыру үшін жеткіліксіз болса және қажетті мүлікті алу ықтималдығы шындыққа жанаспайтын болса;

2) егер Қордың мақсаттарына қол жеткізу мүмкін болмаса және Қордың мақсаттарына қажетті өзгерістер енгізу мүмкін болмаса;

3) Қор өз қызметінде жарғыда көзделген мақсаттардан ауытқыған жағдайда;

4) заңнамалық актілерде немесе құрылтай құжаттарында көзделген басқа жағдайларда.

8.1.5. Тарату комиссиясы тағайындалған сәттен бастап Қордың жұмысын басқару жөніндегі өкілеттіктер тарату комиссиясына беріледі. Тарату комиссиясы Қордың активтерін бағалайды, несие берушілерді анықтайды және үшінші тұлғалар алдындағы қарыздарды төлеу бойынша шаралар қабылдайды, тарату балансын жасайды және оны жалпы жиналысқа бекітуге ұсынады немесе сот шешімімен таратылған жағдайда тиісті мемлекеттік орган.

8.1.6. Таратылғаннан кейін қалған Қордың мүлкі мен қаржылық ресурстары осы Жарғыда көзделген мақсаттарға, Қазақстан Республикасындағы ұқсас мекемеге қайырымдылық ретінде бағытталуы мүмкін. Қорды тарату туралы шешім қабылдаған органның жалпы жиналысы заңды тұлғаларды тіркейтін әділет органына бұл туралы жазбаша түрде дереу хабарлауға міндетті.