Category Archives: Біз туралы

ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

1.1. «Шәкәрім шапағаты» қоғамдық қоры, бұдан әрi қарай «Қор» Қазақстан Республикасының Конституциясының, Қазақстан Республикасының 27.12.1994 жылғы Азаматтық кодексінің, 16.01.2001 жылғы Қазақстан Республикасының «Коммерциялық емес ұйымдар туралы» Заңының, 16.11.2015 жылғы Қазақстан Республикасының «Қайырымдылық туралы» Заңының және басқа да Қазақстан Республикасының нормативтік-құқықтық актілерінің негізінде құрылған және әрекет етеді. 1.2. Қор құрылтайшылардың еркін мүліктік жарналарының негізінде құрылған коммерциялық… Read More »

ҚОРДЫҢ ЗАҢДЫ МӘРТЕБЕСI

2.1. Қор Қазақстан Республикасының заңнамасы бойынша заңды тұлға болып табылады, құрылымдық мүлкі бар, дербес балансы, банкiлiк есепшоттары және басқа да шоттары бар, өз атауымен мөрi, мемлекеттік және орыс тілдеріндегі фирмалық және тағы басқа реквизиттері болады. 2.2. Қор заңды тұлғаның құқығына Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес мемлекеттік тіркеуден өткен кезден бастап ие болады. 2.3. Қор өз қызметін… Read More »

ҚЫЗМЕТІНІҢ ПӘНІ МЕН МАҚСАТТАРЫ

3.1. Қордың негізгі мақсаты маңызды әлеуметтік мәселелерді шешу, қоғамдық маңызы бар бастамалар мен жобаларды және өзге де қоғамдық пайдалы қызметті қолдау болып табылады. Қор саяси мақсаттарды көздеуге бағытталған міндеттерді алдына қоймайды. 3.2. Қор қызметінің мәні: – заңды тұлғалар мен жеке тұлғаларға ерікті қайырмалдықтар және гуманитарлық көмек түрінде берілетін қаржылық және материалдық құралдарды, сондай-ақ басқа да… Read More »

ҚОРДЫҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ

4.1. Қор Қазақстан Ресчпубликасының күшіндегі заңнамасымен және осы жарғымен осындай құқықтық-ұйымдастыру формадағы коммерциялық емес ұйымдар үшін көрсетілген барлық құқықтарды пайдаланады. 4.2. Қордың құқықтары: 4.2.1. заңнамада белгiленген тәртiппен банктерде шоттар ашуға; 4.2.2. мемлекеттiк және орыс тiлдерiнде ұйымның толық атауы бар мөрi, мөртабаны және бланкiлерi болуына; 4.2.3. меншiгiнде немесе оралымды басқаруында оқшауланған мүлкi, сондай-ақ дербес балансы немесе… Read More »

ҚАРЖЫ МҮЛІКТІҢ ҚАЛЫПТАСТЫРУ КӨЗДЕРІ

5.1. Қор мүлкінің қалыптасу көздері: 5.1.1. құрылтайшылардан (қатысушылардан, мүшелерден) түсімдер; 5.1.2. ерікті мүліктік жарналар, қайырымдылықтар; 5.1.3. заңда белгіленген жағдайларда тауарларды, жұмыстарды, қызметтерді сатудан түсімдер (кірістер); 5.1.4. дивидендтер (акциялар, облигациялар, басқа бағалы қағаздар мен депозиттер (салымдар) бойынша алынған кіріс, пайыз (пайыз); 5.1.5. заңмен тыйым салынбаған басқа түсімдер; 5.2. Қордың құрылтайшыларының Қор мүлкіне қатысты мүліктік құқықтары жоқ.… Read More »

ҚОР ОРГАНДАРЫ

Қордың жоғары органы – құрылтайшылардың жалпы жиналысы Қордың алқалы органы – Қамқоршылық кеңес Қордың атқарушы органы – Директор Қордың бақылау органы – Аудитор 6.1Қордың жоғарғы органының айрықша құзіретіне жатады: 6.1.1. Құрылтайшылардың жалпы жиналысы Қор қызметінің барлық мәселелері бойынша шешім қабылдауға құзыретті. Құрылтайшылардың жалпы жиналысы қажеттілігіне қарай, жылына кемінде бір рет шақырылады. 6.1.2. Қордың жарғысы мен… Read More »

Қорының құрылтайшылық құжатына өзгерту және толықтырулар енгізу тәртібі

7.1. Құрылтай құжаттарына өзгерістер мен толықтыруларды Қордың Қамқоршылық кеңесі дайындайды; 7.2. Өзгерістер туралы шешім құрылтайшылардың жалпы жиналысында қабылданады; 7.3. Құрылтай құжаттарына өзгерістер мен толықтыруларды Қордың жоғарғы органы – Жалпы жиналыс бекітеді.

Қорды қайта құру және тарату тәртібі

8.1.1. Қорды қайта ұйымдастыру төмендегілерді ескере отырып бірігу, қосылу, бөліну, бөліну немесе трансформациялау жолымен жүзеге асырылады: – Қордың бірігуі, қосылуы немесе трансформациялануы кезінде оның құқықтары мен міндеттері жаңа заңды тұлғаларға ауысу актісіне сәйкес ауысады; – Қор бөлінген кезде оның барлық құқықтары мен міндеттері бөліну балансына сәйкес жаңадан құрылған заңды тұлғаларға беріледі. 8.1.2. Қорды тарату Қазақстан… Read More »

Қорытынды ереже

9.1. Егер осы Жарғы ережелерінің кез келгені заңнаманың өзгеруіне немесе басқа себептерге байланысты жарамсыз болып қалса, онда бұл қалған ережелерді тоқтата тұруға негіз болмайды. Жарамсыз ереже заңды түрде рұқсат етілген және ауыстырылғанға жақын мағынасы бар ережемен ауыстырылуы тиіс. 9.2. Жарғы, сондай-ақ Жарғының орындалуына байланысты туындайтын барлық құқықтық қатынастар Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес реттеледі және түсіндіруге… Read More »