Қорытынды ереже

By | 20.01.2022

9.1. Егер осы Жарғы ережелерінің кез келгені заңнаманың өзгеруіне немесе басқа себептерге байланысты жарамсыз болып қалса, онда бұл қалған ережелерді тоқтата тұруға негіз болмайды. Жарамсыз ереже заңды түрде рұқсат етілген және ауыстырылғанға жақын мағынасы бар ережемен ауыстырылуы тиіс.

9.2. Жарғы, сондай-ақ Жарғының орындалуына байланысты туындайтын барлық құқықтық қатынастар Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес реттеледі және түсіндіруге жатады.

9.3. Жарғы 3 (үш) түпнұсқа данада жасалды.