ҚАРЖЫ МҮЛІКТІҢ ҚАЛЫПТАСТЫРУ КӨЗДЕРІ

By | 20.01.2022

5.1. Қор мүлкінің қалыптасу көздері:

5.1.1. құрылтайшылардан (қатысушылардан, мүшелерден) түсімдер;

5.1.2. ерікті мүліктік жарналар, қайырымдылықтар;

5.1.3. заңда белгіленген жағдайларда тауарларды, жұмыстарды, қызметтерді сатудан түсімдер (кірістер);

5.1.4. дивидендтер (акциялар, облигациялар, басқа бағалы қағаздар мен депозиттер (салымдар) бойынша алынған кіріс, пайыз (пайыз);

5.1.5. заңмен тыйым салынбаған басқа түсімдер;

5.2. Қордың құрылтайшыларының Қор мүлкіне қатысты мүліктік құқықтары жоқ. Қордың кірісін оның құрылтайшылары арасында бөлуге болмайды және олар тек Қордың мақсаттарына жұмсалуы тиіс.