ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

By | 20.01.2022

1.1. «Шәкәрім шапағаты» қоғамдық қоры, бұдан әрi қарай «Қор» Қазақстан Республикасының Конституциясының, Қазақстан Республикасының 27.12.1994 жылғы Азаматтық кодексінің, 16.01.2001 жылғы Қазақстан Республикасының «Коммерциялық емес ұйымдар туралы» Заңының, 16.11.2015 жылғы Қазақстан Республикасының «Қайырымдылық туралы» Заңының және басқа да Қазақстан Республикасының нормативтік-құқықтық актілерінің негізінде құрылған және әрекет етеді.

1.2. Қор құрылтайшылардың еркін мүліктік жарналарының негізінде құрылған коммерциялық емес ұйым болып табылады және өз қызметін өзін-өзі басқару, еркіндік және жариялық қағидатында өз қызметін жүзеге асырады.

1.3. Қордың атауы:

1.3.1. Мемлекеттік тілде: «Шәкәрім шапағаты» қоғамдық қоры;

1.3.2. Орыс тілінде: «Общественный фонд: «Шәкәрім шапағаты»

1.4. Қордың тұрған жері: 071410, Қазақстан Республикасы, Шығыс Қазақстан облысы, Семей қаласы, Тәңірберген көш., 1.

1.5. Қор шектелмеген қызмет мерзіміне құрылады.